ROI z Usability

Opracowano na podstawie "The Usability Kit". ROI (ang. "Return of investement") to grupa wskaźników rentowności obrazująca relację pomiędzy zainwestowanym kapitałem a zyskiem który ów kapitał wypracował. Upraszczając, można powiedzieć, że ROI stara się odpowiedzieć na pytanie: "Ile pieniędzy zarobimy wydając na X jedną złotówkę?". Usability (zwane po polsku "użytecznością") to zakres w jakim system, produkt lub usługa mogą być … Czytaj dalej ROI z Usability