System Usability Scale (SUS) po Polsku

Skala Użyteczności Systemu (ang. System Usability Scale, SUS) to sprawdzony i szybki sposób oceny użyteczności interfejsów użytkownika poprzez ankietę. Narzędzie powstało w 1986 roku, oryginalnie w języku angielskim. Od tego czasu stało się swego rodzaju "industry standard", co potwierdza ponad 600 publikacji naukowych. Skala składa się 10 pytań i 5 odpowiedzi opartych o skalę Likerta.: I think that I … Czytaj dalej System Usability Scale (SUS) po Polsku