Zdalne testy użyteczności

Istnieje wiele metod pozwalających badać produkty interaktywne. Zdalne testy użyteczności są jedną z nich. Na samym wstępie zdefiniujmy co kryje się po pojęciem „użyteczności”, czym są „testy użyteczności” oraz czym różnią się od wspomnianych wcześniej „zdalnych testów użyteczności”. Użyteczność (ang. usability) to zakres w jakim system, produkt, lub usługa mogą być wykorzystywane przez określonych użytkowników w … Czytaj dalej Zdalne testy użyteczności

ROI z Usability

Opracowano na podstawie "The Usability Kit". ROI (ang. "Return of investement") to grupa wskaźników rentowności obrazująca relację pomiędzy zainwestowanym kapitałem a zyskiem który ów kapitał wypracował. Upraszczając, można powiedzieć, że ROI stara się odpowiedzieć na pytanie: "Ile pieniędzy zarobimy wydając na X jedną złotówkę?". Usability (zwane po polsku "użytecznością") to zakres w jakim system, produkt lub usługa mogą być … Czytaj dalej ROI z Usability

Style poznawcze użytkownika a projektowanie architektury informacji

Kwestia wpływu uwarunkowań biologicznych na wykonanie niektórych zadań na stronach WWW została już poruszona jakiś czas temu (Marek Kasperski: Herezje: menu prawokolumnowe), okazuje się, że istnieją również dość mocne przesłanki ku temu, by podejście takie poszerzyć o aspekt psychologiczny. W tym wpisie chciałbym odnieść się do badania, którego wyniki mogą być podstawą do tego, aby … Czytaj dalej Style poznawcze użytkownika a projektowanie architektury informacji